štvrtok 30. januára 2014

Ako je to na svete

Každý deň zomrie od hladu 40 000 ľudí. Na svete jedáva iba raz denne 80 miliónov
ľudí. (štatistika 1995)

streda 29. januára 2014

Kniha prísloví

Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa
bohatstva. (Prís 13,11)

utorok 28. januára 2014

Kniha prísloví

Búra svoj dom, kto sa lakomo zháňa za ziskom, ten však, kto nenávidí podplácanie,
bude žiť. (Prís 15,27)

pondelok 27. januára 2014

Kniha prísloví

Lepšia je zelenina za pokrm a láska popritom, ako vykŕmený vôl a pritom nenávisť.
(Prís 15,17)

nedeľa 26. januára 2014

Dve veľmi isté prostriedky ako sa stať chudobným

Poznám dva veľmi isté prostriedky ako sa stať chudobným: pracovať v nedeľu a
kradnúť. (sv. Ján Mária Vianey)

sobota 25. januára 2014